Resztki


Wszyst­kie wpisy nie­miesz­czące się w ramach pozo­sta­łych kate­go­rii.

148 Articles
Kwantowo 2017
Naukowe “naj” 2017

Piętnaste Kwantowe Pigułki poświęcę rzeczy najbardziej fundamentalnej, choć naprawdę trudnej do wyłożenia. Zasadzie nieoznaczoności Heisenberga.

Kwantowe Pigułki #15: Czym jest zasada nieoznaczoności?
×