Browsing Tag

fizyka cząstek elementarnych

35 posts

Fizyka ostatniego stulecia została opanowana obsesją na punkcie najmniejszych istniejących bytów, położonych daleko poniżej percepcji klasycznych mikroskopów. Fizycy cząstek elementarnych, nieco po omacku, starają się zgromadzić i skatalogować wszystkie cegiełki składające się na to co nas otacza. Są wśród nich fermiony budujące całą dostępną materię oraz bozony pełniące doniosłą rolę nośników oddziaływań. Wiemy już zatem, nie tylko co znajduje się w jądrze atomu, ale również jak prezentuje się struktura samych protonów i neutronów, a także jakie drobiny spajają to wszystko w całość, a nawet nadają materii masę.

Cząstka Amaterasu
Czytaj dalej

O mój Boże, to Amaterasu!

W Ziemię trafił niedawno miniaturowy pocisk, rozpędzony do 99,99999999999999999999% prędkości światła. Nie znamy pochodzenia tego fenomenu, ale wiemy, że tak energetycznej cząstki nie zarejestrowano od przynajmniej trzydziestu lat.