czarne dziury


Kosmos jest pełen gra­wi­ta­cyj­nych potworów. O ist­nie­niu czarnych dziur, a więc obiektów o przy­cią­ga­niu tak silnym, że nawet światło nie może od nich uciec, nauka mówiła już pod koniec XVIII wieku. Mate­ma­tyk Pierre Simone de Laplace wiedząc, że prawo ciążenia wpływa również na światło, zasta­na­wiał się czy może istnieć ciało, od którego promień świetlny się nie oderwie. Dziś wiemy, że takimi ciałami są niemal na pewno masywne obumarłe gwiazdy. Prędkość ucieczki w pobliżu eks­tre­mal­nie gęstego obiektu prze­kra­cza prędkość światła. Gwiazda staje się nie­wi­doczna, ukryta za czernią hory­zontu zdarzeń. Rodzi się czarna dziura.

17 Articles
KB #49: Obudził się potwór V404 Cygni
KB #36: Łowcy czarnych dziur z EHT

Miałem recenzować program Universe Sanbox 2. Miałem również zamiar nakręcić wreszcie jakiś nowy materiał na opuszczony kanał YouTube. Ostatecznie postanowiłem połączyć oba te zadania, czego efektem jest nowy odcinek...

Kwantowe Pigułki #9: Co siedzi w centrum Drogi Mlecznej?
×