Newsletter (beta)

Newsletter Kwantowo.pl

Zapisz się

* pola wymagane
/ / ( dd / mm / yyyy )

Dlaczego warto?

Jeżeli nie lubisz polegać na social mediach, ale chcesz być na bieżąco z tym co dzieje się na blogu, masz w zasadzie dwie opcje. Pierwsza to powia­do­mie­nia push, możliwe do włą­cze­nia przez klik­nię­cie w ikonkę dzwonka w prawym dolnym rogu ekranu. Opcją drugą jest właśnie new­slet­ter, czyli dwu­ty­go­dniowy biuletyn dostar­czany na Twoją skrzynkę elektroniczną.

Co tam znajdę?

Nic wywro­to­wego. Po zapi­sa­niu, co dwa tygodnie będziesz otrzy­my­wać maila infor­mu­ją­cego o arty­ku­łach opu­bli­ko­wa­nych na blogu, nowych odcin­kach podcastu Gwiaz­do­zbiry oraz innych ini­cja­ty­wach, jakich czasem się podej­muję. Poza tym, jako bonus mogę dorzucić skrócony przegląd wieści ze świata nauki, a czasem jakąś cie­ka­wostkę lub ner­dow­ski żart.

Na co uważać?

Pamiętaj, że niektóre skrzynki pocztowe nie radzą sobie z odróż­nia­niem biu­le­ty­nów od spamu. W razie potrzeby musisz sko­rzy­stać z odpo­wied­nich opcji w ustawieniach.