Browsing Tag

wielki wybuch

20 posts

Żyjemy na jednej spośród miliardów gwiazd, skupionych kosmiczne wyspy, które nazwaliśmy galaktykami. Wszystko to pozostaje zatopione rozrzedzonym, chłodnym oceanie mikrofal. Jest to promieniowanie resztkowe, odległe echo wielkiego wybuchu, który wydarzył się 13,82 miliardów lat temu, dając początek czasu, przestrzeni, materii i energii. Teoria wielkiego wybuchu, lepiej niż jakakolwiek inna, połączyła liczne obserwacyjne fakty – jak wzajemna ucieczka galaktyk, mikrofalowe promieniowanie tła czy obecna struktura chemiczna kosmosu – przewidując jak wyglądał proces prowadzący do wyłonienia współczesnego wszechświata.