wielki wybuch

wielki wybuch

16 Tekstów
Trzy relikty wielkiego wybuchu
Przemyślenia o entropii