Kwantowe Pigułki #7: Czym jest osobliwość?

Mimo tworzenia materiałów dla Matura to Bzdura, oczywiście nie zaniechałem uaktualniania własnego kanału.

Ósmy odcinek Kwan­to­wych Pigułek dotyczy jednej z naj­więk­szych nie­wia­do­mych w świecie fizyki – oso­bli­wo­ści. Zgodnie z ukutą przez Rogera Pen­ro­se’a zasadą kosmicz­nej cenzury, praw­do­po­dob­nie nigdy nie będziemy w stanie prze­pro­wa­dzić oględzin tego nie­zwy­kłego obiektu. Tym samym musimy się zado­wo­lić, ciągle udo­sko­na­la­nymi modelami teo­re­tycz­nymi. Piszę to nie bez przy­czyny, a przez chęć zwró­ce­nia uwagi na ostatnią infor­ma­cję jaką zawarłem w filmie.

[ecko_youtube]Z1j96WDrN5w[/ecko_youtube]Rzadko podej­mo­wana w lite­ra­tu­rze popu­lar­no­nau­ko­wej idea czasu uro­jo­nego, może tłu­ma­czyć pewne zjawiska z momentu narodzin wszech­świata, znacznie lepiej niż popu­lar­niej­sza oso­bli­wość “punktowa”.

Total
183
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

AstroGify #2

Po co czytać, kiedy można sobie popatrzeć na gify? Najwyższa pora na drugą porcję animowanych obrazków, ilustrujących niecodzienne…