Adam Adamczyk

599 posts
Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.
Mikroskop, wiadomości naukowe
Czytaj dalej

Australijczycy przedstawili mikroskop kwantowy

Pra­cow­nicy austra­lij­skiego Uni­wer­sy­tetu Queen­sland skon­stru­owali mikro­skop służący do dokład­niej­szego niż kie­dy­kol­wiek wcze­śniej obra­zo­wa­nia struktur bio­lo­gicz­nych. Posłu­żyli się przy…