Browsing Category

Teksty gościnne

3 posts

Artykuły nade­słane z zewnątrz, czy to przez innych popu­la­ry­za­to­rów nauki, czy to czy­tel­ni­ków Kwantowo. Autor bloga nie­ko­niecz­nie musi pod­pi­sy­wać się pod zawar­tymi w nich tezami, acz­kol­wiek ma nadzieję, że lektura okaże się poży­teczna i odświeżająca.