Tydzień z Kerbalami odc.4 — Wielki krok dla Kerbinu
Z wykładu Hellera: Niepojmowalna pojmowalność wszechświata