Press ESC to close

Kosztowne zbiorowisko maniaków

Projekt Man­hat­tan był jednym z naj­bar­dziej zdu­mie­wa­ją­cych pro­gra­mów badaw­czych w historii, nie tylko pod względem mili­tar­nym, ale również naukowym. Jak to ujął, spra­wu­jący wojskową…