Press ESC to close

Naukowe “naj” 2016

Lepiej późno niż wcale. Tak jak w poprzed­nich latach, przed­sta­wiam Wam zwięzłe, niezbyt formalne i mocno subiek­tywne zesta­wie­nie, naj­waż­niej­szych, naj­cie­kaw­szych…