glupotananiedziele

30 Articles
Janusze nauki #2: mądrości z YouTube
Głupota na niedzielę: Podarujmy dziecku życie! [+ zdjęcia poglądowe]
Głupota na niedzielę: o “głupocie” nauki?