Quantowe Quizy #2 – Sprawdź się!

Pierwsza porcja quizów cieszyła się całkiem niezłym zainteresowaniem, więc zgodnie z obietnicą pora na kolejną paczkę. Tym razem możecie sprawdzić swoją wiedzę z zakresu ogólnej wiedzy o wszechświecie, eksploracji i badań Układu Słonecznego, struktury materii a także sylwetki i odkryć Alberta Einsteina.


Zasady nie uległy zmianie. Każdy quiz nadal składa się z 12 pytań (wylo­so­wa­nych z większej puli), a na wybór popraw­nej odpo­wie­dzi macie 20 sekund. Im popraw­niej i szybciej odpo­wia­da­cie, tym większa będzie wasza zdobycz punktowa. Ostatnio wśród czy­tel­ni­ków znaleźli się nawet tacy, którzy chwalili się nawet wynikami ponad 9000 – szczerze, jestem pod wra­że­niem.

Szcze­gólny cha­rak­ter ma quiz pierwszy, doty­czący podstaw funk­cjo­no­wa­nia fizycz­nej rze­czy­wi­sto­ści. Jeśli macie jakich zna­jo­mych, którzy nie siedzą w naukach przy­rod­ni­czych, ale lubią takie zabawy, możecie im śmiało podesłać link.

qq elementqq eksploracja qq einstein qq budowa materii
Nie wyklu­czam dorzu­ce­nia za jakiś czas kolejnej porcji quizów. Jeśli macie jakieś pro­po­zy­cje dot. tematyki, to piszcie w komen­ta­rzach! Odno­śniki do pozo­sta­łych testów znaj­dzie­cie w górnym menu oraz pod tym adresem.

Total
0
Shares
Inne teksty
Ciekawostki naukowe
Czytaj dalej

42 AstroCiekawostki cz.4

Zgodnie z obiet­nicą — z nie­co­dzien­nej okazji prze­kro­cze­nia przez nową odsłonę bloga bariery 100 tysięcy wyświe­tleń — odkopuję…