Test właściwie skonstruowany nie dla stałych czytelników Kwantowo, lecz z myślą o totalnych laikach, którzy chcieliby skontrolować swoją wiedzę i sprawdzić czy szkolne lekcje fizyki (i nie tylko) nie poszły w las. Test jest jednokrotnego wyboru, a na odpowiedź masz 20 sekund – oczywiście czym szybciej tym lepiej. Jeśli potkniesz się więcej niż 1–2 razy, powinieneś usiąść w kącie wstydu. 
Nie zapomnij podzielić się swoim wynikiem w komentarzu.

 • Dominika Poręba

  Zazna­cza­jąc “pra­wi­dłową” liczbę planet, aż mnie coś zabolało w sercu 🙁

 • Brudas

  3 pomyłki… Idę do kąta. :-/

 • Marian Lubecki

  Wszystko popraw­nie, tylko coś wolno — 7223 pkt

 • Angelika Kalina Gry­czyń­ska

  6565 i wszyst­kie odpo­wie­dzi poprawne. Ciekawy quiz.
  Pozdra­wiam 🙂

 • Radek Jastrzęb­ski

  8692, bardzo fajny quiz. Wincyj pytań, wincyj 😉

 • Bielack

  8295 punktów. Bardzo sym­pa­tyczny quiz, zwłasz­cza, że powtó­rzony, zapytał o kom­plet­nie inne rzeczy 😉
  Muszę jednak przyznać, że odpo­wie­dzi nie zawsze są oczy­wi­ste, np.: pytanie, w którym odpo­wie­dzią jest “woda”. Widzę trzy zdjęcia: typowe zdjęcie rekla­mowe, przed­sta­wia­jące “roz­chla­pany”, jakiś sza­fi­rowy płyn, butelkę z nie­czy­telną etykietą i jakieś ciało stałe/proszek, nawet nie zano­to­wa­łem. I teraz mam dylemat: Nie mam pojęcia, co jest w butelce. To może to być woda, nie musi. Zmon­to­wane w Pho­to­sho­pie chlup­nię­cie też może być wodą, choć wody o takim kolorze nigdy nie widzia­łem :-/

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Ale pod zdję­ciami widnieją podpisy. 🙂

   • Bielack

    Tak, za drugim razem to zauwa­ży­łem. Są tak malutkie, że ledwo je widzę, a czas leci! Emocje wzięły górę 😉

 • Jan Bie­lań­ski

  Quiz super wyszło mi 6000 punktów (za wolno czytałem pytania). Czy doda­wa­nie wyniku jest ogra­ni­czone czasowo po dodaniu wyszło 0.

 • Jan Bie­lań­ski

  Za drugim razem 8777 ale już znałem pytania więc nie musiałem czytać całych pytań, ale doda­wa­nie wyniku dalej nie działa…

  W innych nie maiłem tego problemu.

 • https://xxdarc.blogspot.com/ Uni­den­ti­fied Walking Object

  to ja z 5 pomyłek mach­nę­łam 😀 cóż

 • fbm42

  W pytaniu ter­mo­dy­na­micz­nym — “układ pozo­sta­wiony “sam sobie”” — uznało odpo­wiedź “się nie zmienia” za błędną. Domyślam się że “poprawna” miała być o utracie energii i upo­rząd­ko­wa­nia. Układ pozo­sta­wiony sam sobie nie traci energii a z II zasady ter­mo­dy­na­miki bynaj­mniej nie wynika że zyskuje entropię. Trochę mie­sza­nie pojęć, chyba że to był błąd softwa­re­’owy.

 • Ooo

  Quizy nie działają :(. Jaka może być ku temu przy­czyna?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Quizy zostały utwo­rzone w zewnętrz­nym serwisie, który czasem pada. Teraz akurat — jak widzę — quizy działają.