Czytaj dalej

Czternasty odcinek Kwantowych pigułek, poświęciłem zagadnieniu kwarków, składających się na zalegające w jądrach naszych atomów protony i neutrony.

Temat kwarków oraz zwią­za­nych z nimi gluonami, ładun­kiem kolo­ro­wym oraz oddzia­ły­wa­niem silnym, maglo­wa­łem na łamach blogu już wie­lo­krot­nie. Filmik omawia rzecz jasna jedynie kwestie pod­sta­wowe, bez odwo­ły­wa­nia się do – naprawdę mocno pogma­twa­nego – zagad­nie­nia wir­tu­al­nych mezonów pi, spra­wia­ją­cych, że nasze jądra atomowe są tak trwałe.

[ecko_youtube]S8P2FbA1Ij0[/ecko_youtube]
W przy­szłym odcinku, spró­bu­jemy krótko i zwięźle przed­sta­wić problem zasady nie­ozna­czo­no­ści Heisenberga.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.