atom

atom

1 Tekstów
Ogórkowe pytania (III): Czy różne atomy mają podobną wielkość?