science-fiction

science-fiction

6 Tekstów
Dziedzictwo Fundacji – Isaaca Asimova spojrzenie na ludzkość
Samotny na Czerwonej Planecie – recenzja ‘Marsjanina’
Garść szybkich uwag na temat ‘Interstellar’