Kon­ty­nu­acja serii aPytania, już pod nową nazwą Kwan­to­wych Pigułek. Tym razem, w naj­ogól­niej­szym zarysie przed­sta­wiam sens i cel dzia­ła­nia jednych z naj­więk­szych oraz naj­droż­szych urządzeń słu­żą­cych współ­cze­snej fizyce. W nie­da­le­kiej przy­szło­ści, prze­wi­duję również odcinek doty­czący dzia­ła­nia słynnego Wiel­kiego Zder­za­cza Hadronów.

Przy okazji zachęcam do sub­skry­bo­wa­nia nowego kanału YouTube.
 • JigSaw

  Fajnie już się bałem że zaprze­sta­łeś serii.

 • http://www.blogger.com/profile/08797001030473655323 Wiecz­ny­Wem

  Nie­sa­mo­wi­cie przy­jemna muzyka. Dzięki

  • Ano­ny­mous

   Fable? 🙂 /M

 • Ano­ny­mous

  Świetne, wspa­niałe, pyszne. Uni­fi­ka­cja 4 sił to cie­ka­wostka, o której nie sły­sza­łem. Przy­jem­nie zaska­ku­jąca. Gra­ficz­nie jednak tyle się dzieje, że aż zbyt wiele. Daw­niej­sze aPytania były spo­koj­niej­sze. Może i pędziłeś raz czy dwa przez pewne zdania, lecz asce­tyczna forma była łatwiej­sza do okieł­zna­nia. Teraz zaś info w tle, 1 sekunda, i dalej. Nie żeby od razu źle, można oczy­wi­ście przej­rzeć trzy­krot­nie wy wszystko zano­to­wać. /M

  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   To pewnie zależy od punktu widzenia. IMO moje filmiki z każdym następ­nym odcin­kiem nieco zwal­niają. Może bardziej Ci podej­dzie nowa seria, która ukaże się już niebawem =).

 • Ano­ny­mous
  • http://www.blogger.com/profile/11397196611078180548 Adam Adamczyk

   Zacząłem pod­lin­ko­wany wątek czytać i odpi­sy­wać na kolejne brednie, ale… po dzie­sią­tej bzdurze zauwa­ży­łem, że to nie ma więk­szego sensu. Nawet pomi­ja­jąc główny temat dyskusji — takie stężenie teorii spi­sko­wych i wiedzy rodem z YouTube — może zabić wszyst­kie szare komórki. Bo prędkość światła wcale nie jest stała, bo Einstein ukradł pomysł Tesli, bo Ilu­mi­naci nas oszukują… Niestety owi dys­ku­tanci, robią ogromną krzywdę samym sobie i swojej religii, łącząc ją z tak bez­na­dziej­nymi roz­wa­ża­niami.