Czarnobyl: 30 FotoCiekawostek na 30. rocznicę katastrofy

Już za kilka dni minie okrągłe trzydzieści lat od niezwykle kosztownego błędu, jaki nastąpił w kwietniu 1986 roku w reaktorze nr 4 elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Z tej okazji, z lekkim falstartem, publikuję trzydzieści interesujących fotografii nawiązujących do tej tragedii, wraz ze stosownymi opisami. 

#1 Anatolij Diatłow

#2 Tan­ko­wa­nie reaktora

#3 Ste­row­nia reaktora

#4 Ste­row­nia po latach

#5 Igor Kostin

#6 Jedno z pierw­szych zdjęć

#7 Gaszenie reaktora

#8 Boha­ter­scy górnicy

#9 Bio­ro­boty sprzą­tają dach

#10 Roboty nie dały rady

#11 Ołowiowe osłony

#12 Likwi­da­tor z wózkiem dziecięcym

#13 Kata­strofa czar­no­byl­ska w polskiej prasie

#14 Oczysz­cza­nie samochodów

#15 Pierwszy sarkofag

#16 Zło­mo­wi­sko pod Czarnobylem

#17 Wyścig pokoju po awarii

#18 Komisja Szałajdy

#19 Płyn Lugola

#20 Los Prypeci

#21 Dia­bel­ski młyn

#22 Opusz­czony Prypeć dziś

#23 Radar “Oko Moskwy”

#24 Gor­ba­czow o Czarnobylu

#25 Ile było bez­po­śred­nich ofiar katastrofy?

#26 Pomnik likwidatorów

#27 Diatłow i inni oskarżeni

#28 Pozo­stałe reaktory działały jeszcze długo

#29 Koszty nowego sarkofag

#30 Nowy sarkofag nad reaktorem

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, nie będzie to ostatni wpis o tematyce czar­no­byl­skiej na łamach bloga. Tym­cza­sem pozo­sta­wiam was w zadumie nad nie­po­skro­mioną i niemal nie­śmier­telną siłą atomu.

Total
9
Shares