Ł. Turski: Nauka w oparach oszustw

Pierwsze w tym roku kalen­da­rzo­wym spo­tka­nie z serii “8 Wykładów na Nowe Tysiąc­le­cie”, którego pre­le­gen­tem był tym razem popu­la­ry­za­tor nauki i ekspert z zakresu fizyki sta­ty­stycz­nej, ciała stałego i materii skon­den­so­wa­nej, prof. Łukasz A. Turski.