Otwieram kramik

Od kilku miesięcy chodziło mi po głowie pewien skromny kaprys: chciałem napić się kawy z kubka ozna­czo­nego logiem Kwantowo.pl. I wreszcie mam czego chciałem!Wypusz­cza­nie gadżetów przez blogerów, vlogerów i innych takich co to w sieci się pro­du­kują, aktu­al­nie już chyba nikogo nie dziwi. Spo­koj­nie, nie mam ambicji prze­ro­bie­nia bloga na sklep inter­ne­towy. Po prostu zauwa­ży­łem, że na polskim rynku mamy wyraźny deficyt przed­mio­tów z motywami “nauko­wymi”, toteż posta­no­wi­łem spraw­dzić czy zapo­trze­bo­wa­nie na takowe w ogóle istnieje. 

Na początek zamó­wi­łem więc kubki o czterech wzorach, które przed­sta­wiam poniżej. Celowo nieco niższą cenę usta­wi­łem dla Rosetty, jako pamiątki oko­licz­no­ścio­wej, upa­mięt­nia­ją­cej bodaj naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie naukowe bie­żą­cego roku. Sprzedaż odbywa się naj­pro­ściej – za pośred­nic­twem Allegro.

Kubek1
Kubek2
kubek3
kubek4

KLIK!


Zróbcie prezent sobie lub zna­jo­memu geekowi i zama­wiaj­cie póki świeże. =)

.
Total
0
Shares
Inne teksty
Czytaj dalej

‚Silniki grawitacji’ – recenzja

Istnieje niewiele bardziej wdzięcz­nych tematów dla autorów książek popu­lar­no­nau­ko­wych niż czarne dziury. Od kilku dzie­się­cio­leci fascy­nują nas swymi…