Od kilku miesięcy chodziło mi po głowie pewien skromny kaprys: chciałem napić się kawy z kubka ozna­czo­nego logiem Kwantowo.pl. I wreszcie mam czego chciałem!Wypusz­cza­nie gadżetów przez blogerów, vlogerów i innych takich co to w sieci się pro­du­kują, aktu­al­nie już chyba nikogo nie dziwi. Spo­koj­nie, nie mam ambicji prze­ro­bie­nia bloga na sklep inter­ne­towy. Po prostu zauwa­ży­łem, że na polskim rynku mamy wyraźny deficyt przed­mio­tów z motywami “nauko­wymi”, toteż posta­no­wi­łem spraw­dzić czy zapo­trze­bo­wa­nie na takowe w ogóle istnieje. 

Na początek zamó­wi­łem więc kubki o czterech wzorach, które przed­sta­wiam poniżej. Celowo nieco niższą cenę usta­wi­łem dla Rosetty, jako pamiątki oko­licz­no­ścio­wej, upa­mięt­nia­ją­cej bodaj naj­waż­niej­sze wyda­rze­nie naukowe bie­żą­cego roku. Sprzedaż odbywa się naj­pro­ściej – za pośred­nic­twem Allegro.

Kubek1
Kubek2
kubek3
kubek4

KLIK!


Zróbcie prezent sobie lub zna­jo­memu geekowi i zama­wiaj­cie póki świeże. =)

.
 • anon

  komercha

  jk, całkiem fajne

 • JamesVoo

  W sumie żaden wzór za bardzo mi się nie podoba. Takie nie tra­fia­jące do mnie 😀
  Ale przy­jął­bym np. cały czarny tylko z logiem bloga i napisem kwantowo 😉

 • Adam Adamski

  A możnaby prosić taki z napisem: “Ta entropia już nie jest taka jak kiedyś… ” ?

  • https://www.kwantowo.pl/ Adam Adamczyk

   Rewe­la­cyjne hasło! Widział­bym jeszcze “My tu gadu gadu, a entropia rośnie…”. Niestety z reali­za­cją trzeba poczekać co najmniej do momentu sprze­daży obecnej partii kubków (co może potrwać).