S. Wronka: O akceleratorach

Wykład popularyzacyjny dla pracowników nienaukowych Instytutu Problemów Jądrowych w Świerku. Wykład został wygłoszony 20 czerwca 2011 r. przez dra Sławomira Wronkę z Zakładu Fizyki i Techniki Akceleracji Cząstek IPJ.