K. Meissner: Granice wiedzy we Wszechświecie

Wykład wygło­szony podczas kon­fe­ren­cji “Człowiek i Wszech­świat. Wschód, Zachód, Południe” 23 czerwca 2012.