B. Badełek: Kwarki, leptony, bozony

W dniu 15 grudnia 2017 r. na Wydziale Fizyki UW prof. Barbara Badełek wygło­siła wykład zaty­tu­ło­wany „Kwarki, leptony, bozony – wyprawa w świat rzeczy najmniejszych”.