M. Heller: Fizyka i filozofia czasu

W dniu 26 lutego 2015 r. na Wydziale Fizyki UW ks. prof. Michał Heller wygłosił wykład zaty­tu­ło­wany “Fizyka i filo­zo­fia czasu: stąd do wiecz­no­ści”. Jest to pierwszy z serii wykładów popu­lar­no­nau­ko­wych “Zapytaj fizyka” (orga­ni­zo­wa­nych w ramach projektu eNgage FNP).