K. Ziołkowski: Komety – czym są i jak się je dziś bada

W dniu 9 czerwca 2017 r. na Wydziale Fizyki UW dr Krzysz­tof Zioł­kow­ski wygłosił wykład zaty­tu­ło­wany “Komety – czym są i jak się je dziś bada. Misje Stardust, Deep Impact, Rosetta”.