S. Wycech: Antymateria: Co? Po co? Za ile?

Wykład popu­larny prof. Sła­wo­mira Wycecha z maja 2011 r. uzu­peł­niony suple­men­tem aktualnym.