S. Wycech: Antymateria: Co? Po co? Za ile?
Wykład popularny prof. Sławomira Wycecha z maja 2011 r. uzupełniony suplementem aktualnym.