M. Eckstein: Wszechświat przed wielkim wybuchem

Zapra­szamy na podróż na sam skraj Wszech­świata i jeszcze dalej — dr. Michał Eckstein odpowie na pytanie, czy przed Wielkim Wybuchem były… wcze­śniej­sze wielkie wybuchy. “Co było przed Wielkim Wybuchem?” To pytanie wydaje się pozba­wione sensu, gdyż według naszej naj­lep­szej wiedzy Wielki Wybuch stanowił początek tak prze­strzeni, jak i czasu. Jednak świa­to­wej sławy fizyk i mate­ma­tyk Sir Roger Penrose stworzył model kosmo­lo­giczny, w którym przed Wielkim Wybuchem miał miejsce… inny wielki wybuch!