D. Gondek-Rosińska: Fale grawitacyjne – Nobel 2017

W dniu 23 listo­pada 2017 r. na Wydziale Fizyki UW prof. Dorota Gondek-Rosińska wygło­siła wykład zaty­tu­ło­wany “Fale gra­wi­ta­cyjne – Nobel 2017”.