B. Czerny: Czy wszechświat rozszerza się coraz szybciej?

Prof. dr hab. Bożena Czerny “Ciemna energia: czy wszech­świat roz­sze­rza się coraz szybciej?” Wykład wygło­szony w ramach XXI Festi­walu Nauki w Warszawie.