S. Hawking. C. Sagan, A. Clarke: Bóg, wszechświat i wszystko inne

Ory­gi­nalna nazwa: “God, Universe And Eve­ry­Thing Else” Jest to debata Stephena Haw­kin­g’a, Carl’a Sagan’a oraz Arthur’a C.Clarke’a wydana zaraz po wydaniu książki Haw­kin­g’a “Krótka Historia Czasu” można uznać iż jest to pewne stresz­cze­nie owej książki, pozycja obo­wiąz­kowa dla każdego miło­śnika nauki, czy nawet Science-Fiction.