L. Krauss: Wszechświat z niczego

Moją jedyną zasługą w przy­padku tego filmu jest dodanie do niego polskich napisów, na razie w wersji mocno zacząt­ko­wej (ok. 5 począt­ko­wych minut). Ponieważ jednak dostałem sygnał, że jest zain­te­re­so­wa­nie takim tłu­ma­cze­niem, a idzie mi to dość wolno, posta­no­wi­łem nie czekać na wynik końcowy, ale upu­blicz­nić to co udało mi się do dziś wytworzyć.