J. Jarosz: Ruch, kinematyka i dynamika

Film został przygotowany na potrzeby projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy, przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Tematyka wykładu: „Ruch, kinematyka i dynamika”. Pełny materiał z kursu „Fizyka – kurs wyrównawczy” dostępny jest na platformie UPGOW.