Czytaj dalej
Film został przy­go­to­wany na potrzeby projektu Uni­wer­sy­tet Part­ne­rem Gospo­darki Opartej na Wiedzy, przez Uni­wer­sy­tet Śląski w Kato­wi­cach. Tematyka wykładu: „Ruch, kine­ma­tyka i dynamika”. Pełny materiał z kursu „Fizyka — kurs wyrów­naw­czy” dostępny jest na plat­for­mie UPGOW.
Autor
Adam Adamczyk

Adam Adamczyk

Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.