W. Hellwing: Krótka historia ciemnej materii

Ciemna materia i problem jej natury fizycz­nej to jedna z naj­więk­szych zagadek, przed jakimi stoi nauka XXI wieku. O jej ist­nie­niu są głęboko prze­ko­nani astro­no­mo­wie, gdyż bez tej tajem­ni­czej formy materii nic, co widzimy w sferach nie­bie­skich, nie miało by sensu. Wiemy, że ta nie świecąca i nie pochła­nia­jąca światła materia składa się z tajem­ni­czych cząstek ele­men­tar­nych, które również nie mogą oddzia­ły­wać silnie jądrowo.