T. Miller: Nie tylko kot, czyli to i owo o Erwinie Schrödingerze

<span>Erwin Schrödin­ger, naj­bar­dziej znany z myślo­wego eks­pe­ry­mentu “kota Schrödin­ger”, jest jednym z twórców mecha­niki kwan­to­wej. Znany jest także z książki “Czym jest życie?”, w której rozważał fenomen życia z per­spek­tywy fizyki, oraz esejów filozoficznych.</span>