A. Zalewska: Cząstki zmieniające tożsamość

dniu 21 stycznia 2016 r. na Wydziale Fizyki UW prof. Agnieszka Zalewska wygło­siła wykład zaty­tu­ło­wany “Cząstki zmie­nia­jące toż­sa­mość: neutrina. Nobel 2015”.