dniu 21 stycznia 2016 r. na Wydziale Fizyki UW prof. Agnieszka Zalewska wygłosiła wykład zatytułowany “Cząstki zmieniające tożsamość: neutrina. Nobel 2015”.