historianauki

historianauki

58 Tekstów
Największe polskie kompendium – recenzja “Historii fizyki” Wróblewskiego
Kobiety w naukach ścisłych – polemika ze Smoluchowskim