Press ESC to close

Kosztowne zbiorowisko maniaków

Projekt Man­hat­tan był jednym z naj­bar­dziej zdu­mie­wa­ją­cych pro­gra­mów badaw­czych w historii, nie tylko pod względem mili­tar­nym, ale również naukowym. Jak to ujął, spra­wu­jący wojskową…

Wojna o boską cząstkę

Ten Higgs to naprawdę nie­przy­jemny typ. Nie dość, że wziął udział w dziele “znisz­cze­nia” symetrii wszech­świata, to jeszcze próbuje zagarnąć cały splendor…