historianauki

47 Articles
7 przełamanych paradygmatów naukowych
KB #50: Jak odkrywamy fizykę? Schemat Weisskopfa