Z wykładu Hellera: Niepojmowalna pojmowalność wszechświata
BOINC – ku chwale nauki!