Adam Adamczyk

594 posts
Naukowy totalitarysta. Jeśli nie chcesz aby wpadli do Ciebie naukowi bojówkarze, zostaw komentarz.
Polska nauka, newsy
Czytaj dalej

Ordo Iuris otwiera swoją uczelnię

Zapadła ofi­cjalna decyzja, na mocy której od nowego roku aka­de­mic­kiego wystar­tuje uni­wer­sy­tet Col­le­gium Inter­ma­rium, należący do fun­da­men­ta­li­stycz­nego Insty­tutu…