W. Nazarewicz: Niezwykłe własności jąder superciężkich

Wykład pro­fe­sora Naza­re­wi­cza na temat wła­sno­ści super­cięż­kich jąder, na Zjeździe Fizyków Polskich.