T. Miller: Samba, Tuwa i mechanika kwantowa

Richard Feynman był nie­wąt­pli­wie wybitną postacią i wpisuje się w tematykę siódmej serii wykładów otwar­tych “Granice Nauki: genialni uczeni — genialne teorie”. Był geniu­szem. Nie­któ­rzy wprost porów­nują go do Ein­ste­ina i twierdzą, że dla fizyki drugiej płowy XX wieku Feynman był tym, czym dla pierw­szej połowy XX wieku w fizyce był Albert Einstein.