T. Miller: Fantastyczne czarne dziury i jak je zobaczyć

Są we wszech­świe­cie obiekty zbu­do­wane wyłącz­nie z czasu i prze­strzeni, w których czas dosłow­nie się kończy, a pusta prze­strzeń staje się pułapką bez wyjścia. Czarne dziury — czym są, a czym nie są? Jak powstają? Skąd wiemy, po przeszło stu latach od ich “odkrycia” w mate­ma­tycz­nych rów­na­niach ogólnej teorii względ­no­ści, że fak­tycz­nie istnieją?