S. Bajtlik: O nieskończoności
Wykładowca: dr Stanisław Bajtlik z Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN.