S. Bajtlik: Ciemna materia i ciemna energia we wszechświecie

Wykład Sta­ni­sława Bajtlika poświę­co­nego odkry­wa­niu ciemnej materii i ciemnej energii we Wszechświecie.