M. Eckstein: Tańczące neutrina

Neutrina to jedne z najbardziej zagadkowych cząstek elementarnych. Przez ponad 30 lat uznawano, że – podobnie jak fotony – nie mają one masy. Jednak w eksperymentach systematycznie neutrin “brakowało” – mierzono ich mniej niż przewidywała teoria.