M. Demiański: Wszechświat widziany przez satelitę Planck


W dniu 26 września 2015 r. na Wydziale Fizyki UW prof. Marek Demiański wygłosił wykład zatytułowany “Wszechświat widziany przez satelitę Planck”.