M. Demiański: Teoria względności

W czwartek 22 paź­dzier­nika 2015 w ramach cyklu „Drogi do rze­czy­wi­sto­ści” w Centrum Nauki Kopernik odbył się wykład otwarty fizyka i astro­noma, prof. dr hab. Marka Demiań­skiego, na temat teorii względności.