K. Meissner: Fizyka a wiara

Wykład prof. Krzysz­tofa Meis­snera zor­ga­ni­zo­wany został w ramach Szkoły Otwartej w Liceum im. Tadeusza Reytana w War­sza­wie, 27 kwietnia 2011 r.